otsikko-2.jpg

Suomen Painiliitto ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
info@painiliitto.net

feed icon 14x14 RSS syöte

toteutus Isoweli

ALUETOIMINNAN TAVOITE ON VAHVISTAA SEUROJEN TOIMINTAA JA LUODA MAHDOLLISUUDET TEHOKKAASEEN KOULUTUS-, VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTAAN

 
Aluetoiminnan tarkoitus on tuottaa toimivia:

 • valmentajia
 • tuomareita
 • ottelujärjestäjiä


Aluetoiminnan tärkein tehtävä on:

 • alueen valmentajakoulutus
 • alueen tuomarikoulutus
 • alueen ottelujärjestäjäkoulutus
 • järjestää alueleirejä
 • muu liiton rajaama ja hyväksymä toiminta


Alueraha on ensisijaisesti tarkoitettu:

 • alueen kouluttajien ja aluevalmentajien kulujen korvaamiseen
 • muu liiton hyväksymä ja rajaama toiminta on sovittava erikseen

 
Aluekokous kokoontuu keväällä ja syksyllä

 • aluekokouksessa alueen seurat päättävät aluetoiminnasta ottaen huomioon liiton taloudelliset raamit
 • kokouksen puheenjohtajana toimii aluepäällikkö tai hänen estyneenä ollessaan kokouksen valitsema henkilö
 • aluekokous valitsee aluepäällikön, aluevalmentajan, alueen tuomarikouluttajan ja muut tarpeelliseksi katsomansa henkilöt eri tehtäviin kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 • nimeää alueleirien pitopaikat
 • nimeää alueen koulutustapahtumien pitopaikat
 • päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta

 
Aluepäällikkö

 • johtaa alueen toimintaa
 • kutsuu kokoon aluekokouksen
 • laatii yhdessä aluevalmentajan ja alueen tuomarikouluttajan kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman
 • laatii toimintakertomuksen 15.1. mennessä liittoon
 • vastaa budjettiseurannasta

 
Aluevalmentaja

 • vastaa alueen valmennus- ja koulutustoiminnasta
 • nimeää alueen valmennusryhmät yhteistyössä seuravalmentajien kanssa
 • vastaa alueen seuravalmentajapäivien toteutumisesta
 • pyrkii seurakäynneillä innostamaan ja aktivoimaan seuravalmentajia ja ohjaajia
 • raportoi leireistä, valmentajakoulutustapahtumista ja seurakäynneistä liittoon
 • laatii yhdessä aluepäällikön kanssa toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen aluekokoukselle

 
Alueen tuomarikouluttaja

 • vastaa alueen tuomari- ja toimitsijakoulutuksesta
 • raportoi tuomari- ja toimitsijakoulutustapahtumista liittoon
 • laatii yhdessä aluepäällikön kanssa toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen aluekokoukselle

 
Painiliiton nettisivuilla on alueiden sivut. Alueiden on ilmoitettava liittoon ajan tasalla olevat tiedot ja tapahtumakalenteri, jotta ne voidaan julkaista.